Sign in
Bởi {0}
logo
Changsha Loriya Garment Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
{0} năm
Hunan, China
Sản Phẩm chính: Abaya, trang phục khiêm tốn, bộ thời trang, abaya cầu nguyện, trang phục bên trong
Thứ tự xếp hạng2 bán chạy nhất trong Truyền Thống Hồi Giáo Quần ÁoCompetitive OEM factoryODM services availableYears in industry(9)Multi-Language capability:

Lợi thế cạnh tranh

bởi {0}

LORIYA FASHION

PRODUCT CATEGORY

What's New

We will have new designs every month.

ORDER NOWORDER NOW

Prayer Abaya & Jilbab

Different payer abaya & Jilbab designs.

ORDER NOWORDER NOW

Modest Dresses

Different modest dresses, such as floral dress, plain dress, satin dress, nida dress, etc.

ORDER NOWORDER NOW

What's New

We will have new designs every month.

ORDER NOWORDER NOW

Prayer Abaya & Jilbab

Different payer abaya & Jilbab designs.

ORDER NOWORDER NOW

Modest Dresses

Different modest dresses, such as floral dress, plain dress, satin dress, nida dress, etc.

ORDER NOWORDER NOW